Velkommen til Zonta Trondheim

Les om Zonta Norge og Zonta International på nettsidene zonta.no og zonta.org.

Vår lokale Zontaklubb i Trondheim møtes hver andre tirsdag i måneden unntatt om sommeren.

Våre klubbmøter består av foredrag om kvinne- og samfunnssaker, planlegging av aktiviteter for å skaffe midler til Zontas internasjonale prosjekter og til våre lokale prosjekter og informasjon om arbeidet i Zonta for øvrig. Sammen med andre kvinneorganisasjoner deltar vi på felles arrangement 8.mars og på lokale arrangement i forbindelse med «Nei til vold mot kvinner»- aksjonen hver november.

Vår visjon:

Vi vil skape en bedre verden for kvinner og jenter!

Nyheter

Møteaktiviteter for Zonta Trondheim

Medlemsmøte på Feministhuset 14. mai klokka 19.00: Yrkesforedrag. Sommermøte 11. juni klokka 16.00 på Kristiansten Festning

Les mer

Møteaktiviteter i Zonta Norge

    18. april,  Zonta Norge,  styret med klubbpresidenter 6. mai,  Zonta Norge, styret med informasjons-  og organisasjonskomiteen  

Les mer

Landsmøte i Egersund

Landsmøte for Zonta Norge i Egersund blir 20. – 22. september 2024. Se nettsiden til Zonta Norge for mer informasjon.

Les mer SE NYHETER

Kalender

SE ARRANGEMENTER

Globale initiativer

VI VIL STOPPE BARNEEKTESKAP

Nesten 650 millioner nålevende kvinner ble giftet bort før fylte 18 år

VI SIER NEI TIL VOLD MOT KVINNER OG JENTER

2 av 3 kvinner har opplevd fysisk og/eller seksuell vold i nære relasjoner

VI VIL JEVNE UT KJØNNSBASERTE FORSKJELLER I UTDANNINGEN

For hvert ekstra års skolegang økes jenters framtidige lønn med 10-20 prosent

Zonta Trondheim